detta säger forskningen om ljusterapi och ljusterapilampor

Hjälper ljusterapi mot vinterdepression – vad säger forskningen?

Det är mer än 600 000 svenskar som märker av psykiska påfrestningar när hösten och vintern är på ingång. Under de mörkaste månaderna i Sverige är mängden dagsljus betydligt lägre än under sommarhalvåret, vilket påverkar produktionen av serotonin som hjälper kroppen att kontrollera sin inre dygnsklocka.

Ljusterapi har funnits som behandlingsform ända sedan 1980-talet i syfte att lindra eller förebygga psykiska besvär som till exempel säsongsrelaterade depressioner. Det hela går ut på att utsätta kroppen för ljus som efterliknar dagsljus och på så vis hjälpa kroppen att stabilisera dygnsrytmen. Du kan antingen välja att köpa en egen ljusterapilampa eller gå till en klinik för att genomgå behandlingen. Men vad säger egentligen forskningen om behandlingsformen?


Vad säger forskningen om ljusterapi mot vinterdepression?

Många som testar ljusterapi hävdar att behandlingen resulterat i goda effekter för deras mående under vinterhalvåret. Det var därför många som blev konfunderade år 2004 när Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, rapporterade att de varken kunde förkasta eller bekräfta värdet av ljusterapibehandling vid säsongsrelaterade depressioner.

Detta uttalande står SBU fortfarande fast vid idag. Å andra sidan finns det både svensk och internationell forskning som befäster ljusterapi som en effektiv metod med antidepressiv verkan.

Amerikansk studie om ljusterapi: Bättre resultat än med psykofarmaka

En amerikansk studie från 2016 hos Jama Psychiatry presenterar siffror som visar på att metoden fungerar. Då delades 122 depressiva individer upp i 4 olika grupper där en grupp fick genomgå ljusterapi, en annan grupp fick psykofarmaka, den tredje fick en kombination av båda och den fjärde gruppen fick placebo-behandling.

Den grupp som behandlades med både ljusterapi och psykofarmaka fick bäst resultat, medan gruppen som endast genomgick ljusterapi fick näst bäst resultat. Här finns alltså belägg för att ljusterapi ger effekt både på egen hand och i kombination med mediciner.

Svensk studie med positiva resultat

Under vintern 2009 gjordes en studie av den legitimerade sjukgymnasten Cecilia Rastad på Uppsala Universitet som fick minst sagt positiva resultat. I studien ingick både män och kvinnor med kliniskt bedömd, säsongrelaterad depression. Varje morgon i tio dagar genomgick testpersonerna ljusterapi under cirka 2 timmar. När de tio dagarna var slut hade de depressiva symtomen reducerats med minst 50 % hos 13 av de 24 personerna i behandlingsgruppen.

När en uppföljning gjordes efter ungefär en månad hade personernas dagtidssömnighet, energibrist och depressionsgrad minskat ytterligare och låg nu på nästan helt normala nivåer.

Fortfarande experimentell men oftast effektiv behandlingsform

Trots SBU:s tveksamma rapport om ljusterapi finns det många människor som upplever sig bli hjälpta av behandlingsformen. Rapporten uttrycker trots allt inte att ljusterapi inte fungerar, utan att bevisen är för små för att faktiskt kunna fastställa det. De allra flesta som testar ljusterapi anser dock att metoden gör nytta, även om besvären kanske inte försvinner helt och hållet. Många bäckar små – även små förbättringar är betydelsefulla för de som faktiskt lider av vinterdepression.

Tidigare har man inom vården rekommenderat och förespråkat ljusterapibehandlingar. Faktum är att många vårdcentraler tidigare erbjöd egna ljusterapilsessioner men som nu mer eller mindre har tagits bort. Detta trots att många efterfrågar detta som behandling än idag. Det är tydligt att där fortfarande finns stor efterfrågan på ytterligare forskning kring ljusterapi och dess effekter.

Många som lider av trötthet och vinterdepression har ofta tagit saken i egna händer genom att köpa en egen ljusterapilampa. Faktum är att många vittnar om att det faktiskt fungerar eller i alla fall delvis förbättrar måendet. Några av marknadens mest populära ljusterapilampor har fått bra omdömen från konsumenter som testat ljusterapilampa. Däremot vet vi inte om det är placeboeffekt eller inte.

Även så kallade wake-up lampor som är en form av väckaklocka som simulerar soluppgång när du ska vakna är väldigt populära. Även wake-up lights inte riktigt är samma sak som ljusterapilampor så har de en sak gemensamt. Vilket är att ställa om kroppens egna väckarklocka så hormoner hamnar i balans. Men även detta kan vara placeboeffekt då forskningen saknas. Men för vissa kan det vara värt att testa wake-up light då även placeboeffekten kan vara effektiv. Det är trots allt tankens makt över kroppen.

vad är vinterdepression och hur visar det sig

Vad innebär vinterdepression?

År 1984 sattes kriterierna för årstidsrelaterad depression: det måste först och främst röra sig om en riktig depression samt att depressionsperioder uppkommer ungefär samma tid på året, under minst två år i rad. För att tillståndet ska räknas som vinterdepression ska det inte heller förekomma några andra psykosocialt utlösande orsaker.

Höst- och vinterdepression förekommer inte i länderna nära ekvatorn men är däremot vanligt förekommande på våra breddgrader. Några få procent av Sveriges befolkning söker behandling för problemet men det tros finnas många fler som antingen lider i det tysta eller har sjukdomen i mildare form.

Vissa kan må bättre bara genom att åka utomlands under vintern eller ta en resa till fjällen för att få en extra dos solljus, medan somliga helt enkelt har vant sig vid att vintern är lite mer dyster.

Vad utlöser vinterdepression?

En teori om varför människor drabbas av vinterdepression är att det uppkommer en kemisk obalans i hjärnan som också kan benämnas som serotoninbrist. En annan teori är att det på grund av mörkret under vinterhalvåret sker en överproduktion av melatonin – alltså sömnhormon – vilket rubbar kroppens inre klocka. Det resulterar bland annat i att du känner dig trött, ofokuserad, nedstämd och i värsta fall deprimerad.

Vanliga symtom på årstidsbunden depression

Vanlig depression och så kallad årstidsbunden depression skiljer sig inte så mycket. Största skillnaden är att årstidsbunden depression börjar och slutar under en period av året. Årstidsbunden depressioner gäller både vår och höst när mörkret faller. En depression som kommer och går oregelbundet under året så klassas det oftast som vanlig depression

Några av de mest vanliga symtomen

  • Låg energinivå – Du blir snabbt trött under dagen eller vaknar inte utvilad.
  • Nedstämdhet – Vanligt förekommande som antingen visar sig varje eller varannan dag.
  • Koncentrationssvårigheter – Svårt att koncentrera sig
  • Sämre immunförsvar – Ovanligt mycket sjuk den senaste tiden?
  • Hoppar över roliga saker – Även saker som du normalt tycker är roliga hoppas över.
  • Skjuter upp saker hela tiden – Det är inget ovanligt att skjuta upp saker men kanske är det mer än det normala.