Hur fungerar en ljusterapilampa

Hur fungerar en ljusterapilampa och vad bör man tänka på?

Brukar du drabbas av nedstämdhet eller depression under vinterhalvåret? Du är inte ensam! Över 500 000 svenskar lider av säsongsrelaterade, psykiska besvär. Under årets mörkaste månader i Sverige får vi inte många timmars solljus varje dag vilket påverkar kroppens produktion av serotonin.

Serotonin är en form av signalsubstans som reagerar på dagsljus och hjälper kroppen att kontrollera den inre dygnsklockan. På hösten och vintern när dagsljuset är begränsat är det alltså inte konstigt att dygnsklockan rubbas vilket gör dig trött, ofokuserad och i värsta fall även nedstämd eller till och med deprimerad. Ljusterapilampor har egentligen ingen bevisad effekter då forskningen haltar efter men för många användare har de visat sig fungera.


Vad är ljusterapi?

Ljusterapi brukar även kallas solljusterapi eller ljusbehandling, och det är en behandlingsform som började användas under 1980-talet. Syftet med ljusterapi är att lindra eller förebygga olika sorters psykiska besvär men framförallt säsongsrelaterade depressioner. Hela konceptet är egentligen ganska enkelt: att utsätta kroppen för ljus som efterliknar dagsljus. Detta hjälper kroppen att stabilisera dygnsrytmen under årets mörkaste månader vilket i sin tur leder till mer energi och en förbättrad sömnrutin.

Du kan genomgå ljusterapi på olika kliniker eller välja att köpa en egen ljusterapilampa. Att genomgå ljusterapi med en egen lampa i hemmet är både bekvämare och billigare än att göra det på klinik. Tidigare har vården erbjudit ljusterapi men har nu till största del plockat bort det då forskningen inte är helt tydlig kring effekten av ljusterapi.

Så fungerar ljusterapilampor

Så fungerar ljusterapilampor

En ljusterapilampa är avsedd för att efterlikna dagsljus genom dess höga luminans som mäts i lux. Mätenheten lux handlar i grova drag om hur mycket av ljuset från en ljuskälla som träffar en viss yta. När du befinner dig utomhus kan dagsljuset vara mellan allt från 1000 till 100 000 lux beroende på väder, och i inomhusmiljöer uppgår ljuset till cirka 700 lux. Ljusterapilampor har i sin tur en luminans mellan 2500 och 10 000 lux vilket ger dig en välbehövlig boost under vinterhalvåret.

Avstånd och intensitet

Om du väljer att placera lampan på det kortaste avståndet är det svårt att göra någonting annat under behandlingens gång. Med det sagt blir också behandlingstiden kortare. Du kan även välja att placera ljusterapilampan på ett längre avstånd och alltså använda den på ett mindre koncentrerat sätt. Då förlängs också behandlingstiden, men du får samtidigt möjlighet att ägna dig åt andra aktiviteter under tiden. Generellt brukar behandlingstiden förlängas i proportion med avståndet – om avståndet fördubblas så gör även behandlingstiden det.

När det gäller ljusterapilampor så är ljusstyrka oerhört viktig då vi vill simulera ljusmängden vi får från vanligt dagsljus. Nu kan inte en lampa komma nära vanligt dagsljus som genererar ungefär 50 000 – 100 000 lux men kanske är inte det nödvändigt. De flesta är däremot överens om att ju starkare lampa, desto bättre.

Några av marknadens bästa ljusterapilampor kan generera ungefär 10 000 lux vid ett avstånd på 30 cm. Det kanske inte låter så mycket om vi jämför med vanligt dagsljus men det är förvånansvärt kraftfullt om den lampan används inomhus. 10 000 lux är oftast det som rekommenderas då det påverkar själva behandlingstiden.

Behandlingstid och behandlingsperiod

Behandlingstiden kan vara mellan 30 minuter och upp till 2 timmar beroende på lampas ljusstyrka. Ju svagare lampa, desto längre behandlingsperiod. Därför är det viktigt att välja en ljusterapilampa som tillhandahåller så mycket ljus som möjligt för att spara tid till annat. Över 10 000 lux verkar däremot inte ge bättre resultat då det irriterar ögonen för mycket.

Bästa tidpunkten att utföra ljusterapibehandlingen är när du vaknar på morgonen. Antingen när du sätter dig ner för frukost eller när du hamnar framför kontorsdatorn. Ju tidigare, desto bättre. Då behandlingstiden hamnar på ungefär 30 minuter så är det bra om du kan göra behandlingen medans du gör något annat. Så som t.ex. läser tidningen eller jobbar framför datorn.

Hur ofta du behöver utföra behandlingen varierar från person till person. Många använder den dagligen eller några gånger per vecka. Om du inte märker av några märkbara förbättringar efter några veckors användning är det en god idé att intensifiera behandlingen. Alltså att använda det kortaste avståndet till lampan och längre perioder.

Om detta inte hjälper rekommenderas det att du konsulterar med läkare för att hitta andra alternativ. Vanlig depression och så kallad årstidsbunden depression har snarlika symtom så kolla alltid med läkare om du har långvarig depression.

Behandlingstid och avstånd med ljusterapilampa på 10 000 lux

  • Avstånd på 35 cm – 30-40 minuter per dag
  • Avstånd på 50 cm – 40-60 minuter
  • Avstånd på 80 cm – 60-130 minuter

Så med en svagare ljusterapilampa blir behandlingstiden längre då ljusstyrkan (lux) minskar kraftigt med avstånd.

Tänk på detta när du ska använda ljusterapilampa

När du väl köpt en ljusterapilampa är det viktigt att den används på rätt sätt. Först och främst behöver du komma ihåg att inte använda lampan på kvällen eftersom du faktiskt blir piggare, vilket kan påverka din nattsömn.

Kan ljusterapilampor vara skadliga?

Ljusterapilampor är absolut inte skadliga att använda. Lamporna har nämligen ett speciellt, inbyggt filter som skyddar dig mot skadliga UV-strålar, till skillnad från vanliga lampor. Det är dock viktigt att inte titta rakt in i ljusterapilampan hela tiden – det kan orsaka irritation i ögonen eller huvudvärk. Det optimala sättet att använda lampan är genom en placering som får ljuset att träffa dina ögon snett från sidan och ovanifrån.

Undvik också att använda ljusterapilampa på sen eftermiddag och kväll då det kan rubba kroppens hormoner som styr sömnen. Vilket också är syftet med ljusterapi d.v.s. reglera kroppens tillverkning av sömnhormonet melatonin

Följ instruktionerna noga

Olika ljusterapilampor har olika rekommendationer och därför är det viktigt att läsa igenom instruktionerna noggrant och följa dem till punkt och pricka. Instruktionerna brukar handla om vilket avstånd som lampan bör placeras på samt vilken tidsperiod som rekommenderas. Som nämnt tidigare bör du inte titta rakt in i lampan under hela behandlingen, men du behöver ändå göra det med jämna mellanrum under väldigt korta perioder för att få bäst effekt.

Vad säger forskningen?

Forskningen är inte helt tydlig gällande effekten av ljusterapilampor även om några studier visar på att det finns en positiv effekt så krävs betydligt mer forskning. Det finns studier både för och mot ljusterapi som en behandlingsform. Läs mer om vad forskningen säger om ljusterapi och effekterna.

De flesta användare är däremot överens om att ljusterapi ger en positiv effekt men vi vet fortfarande inte om det är verklig effekt eller bara placeboeffekt. Det är däremot positivt att många användare upplever en förbättring genom ljusterapi och förhoppningsvis kommer forskningen säga sitt om behandlingsformen.