Massagens effekter

Massagens effekter enligt forskningen

Idag kan de flesta utnyttja sitt friskvårdsbidrag för massage, och det är goda nyheter för alla som gillar att slappna av och njuta en stund för sig själva. Massage behöver inte heller nödvändigtvis komma från en massagesalong, utan det finns en rad olika massageapparater som fungerar väl.

Att massage är både skönt och avslappnande håller nog de allra flesta med om, men massagen kan faktiskt ha många fler fördelar än så. Här är några fördelar som dagens forskning ser med olika typer av massage.


Massage minskar stress och kan lindra kronisk huvudvärk

Massage kan lindra kronisk huvudvärk

Massage är både avslappnande och minskar stress, vilket gör att massagen är effektiv för att till exempel hjälpa till att sänka ett för högt blodtryck och är allmänt bra för kroppen.

Stress kan, som de flesta nog vet, leda till många negativa hälsoeffekter, men med regelbunden massage kan man sänka sin allmänna stressnivå och därmed minska risken för stressrelaterade besvär på längre sikt. Att investera i regelbunden massage kan med andra ord bespara dig både tid och besvär längre fram.

Massage av till exempel nacke och axlar kan lindra kronisk huvudvärk som beror på spänningar i dessa muskler. Många som lider av spänningshuvudvärk kan uppleva minskad smärta efter bara runt 10 massagebehandlingar, och många av testpersonerna i en studie märkte en minskning av sin smärta med upp till 50 %.

Spänningshuvudvärk kan också förebyggas vid regelbunden massage, då man minskar risken för att bygga upp spänningar i musklerna som i sin tur kan orsaka huvudvärk. Massage kan i vissa fall också lindra migrän. Shiatsu-massage har visat sig vara extra effektiv med att bota spänningshuvudvärk. Läs mer om vad shiatsu-massage är för något.

Massage kan minska stress, ångest och sömnrubbningar

minska ångest och sömnrubbningar med massageNär vi stressar utsöndras ett hormon som heter kortisol i kroppen. Om man har ett förhöjt värde av kortisol löper man risk att råka ut för störningar av sömnen, och man är även mer sårbar för oro och ångest.

Forskning visar att massage minskar halten av kortisol i kroppen, medan serotoninhalten ökade. Serotonin är en signalsubstans, det vill säga ett ämne som används för att skicka runt signaler i kroppens nervsystem. En för låg serotoninnivå i kroppen kan påverka många olika saker, från det allmänna välbefinnandet, till både sömn och matsmältning.

En del forskning visar också att massage kan vara ett effektivt komplement vid behandling av depression, men det är inte helt klart varför. En teori är att massagen hjälper till att öka halten av dopamin, oxytocin och serotonin i kroppen, vilket gör att man mår bättre. Det kan också bero på att man minskar stress och slappnar av eller att sömnen förbättras.

Massage kan lindra ryggsmärta

Massage kan lindra ryggsmärtaFör den som lider av kroniska smärtor i ryggen, framför allt i den nedre delen av ryggen, där smärta kan bero på spänningar i musklerna kan massage vara till god hjälp.

Massage har också smärtlindrande fördelar då det under massage utsöndras endorfiner som fungerar som smärtstillande. Eftersom massage också ökar blodcirkulationen är den positiv för musklerna som blir både mjukare och smidigare.

Ryggsmärta rent generellt är ett vanligt hälsoproblem i Sverige. Hur ryggproblem uppstår varierar ganska kraftigt men en stor bov är att vi sitter alldeles för mycket i dagens samhälle. Förutom att vi sitter för många timmar så har vi även dålig hållning när vi sitter.

Ryggsmärta är oftast ett symtom och även om massage kan lindra besvären tillfälligt så är det bra om man kan komma fram till varför smärtan har uppkommit. Massage i kombination med övningar och styrkeövningar kan troligtvis bota de flesta ryggsmärtor.

Massage kan förbättra immunförsvaret

Massage kan förbättra immunförsvaretEftersom blodcirkulationen ökar vid massage är det positivt för kroppens immunförsvar, då musklerna får mer syre och läkningsprocessen i kroppen förbättras och snabbas på.

Eftersom massage snabbar på kroppens läkande förmågor, är massage effektivt för att hjälpa muskler att återhämta sig efter till exempel hård styrketräning. Massagen kan då hjälpa till att återuppbygga musklerna snabbare och även lindra eventuell träningsvärk.

Förutom detta visar studier att kroppens lymfocyter ökar. Lymfocyterna är en sorts vita blodkroppar som är viktiga för kroppens adaptiva immunförsvar. Det adaptiva immunförsvaret är den del av immunförsvaret som är inlärt, det vill säga den del som reagerar på virus och andra främmande organismer.

Massage kan förbättra koncentrationsförmågan

Massage kan förbättra koncentrationsförmåganStudier visar att koncentrationsförmågan förbättras av massage och att förmågan att problemlösa ökar. Forskarna tror att detta bland annat beror på att stressen minskar. Studier har visat att testpersonerna har en bättre förmåga att lösa till exempel komplexa matematikproblem jämfört med testpersoner som enbart slappnat av med hjälp av vila.

Massage har enligt forskningen en rad fördelar för både hälsa och välmående. Många av dessa fördelar är starkt sammanknippade med stress och stresslindring. Det har länge varit känt att just stress kan orsaka en rad besvär och leda till både fysisk smärta, sämre immunförsvar, sämre sömn och ångest.

Genom att minska stressen och därmed de stresshormoner som utsöndras i kroppen, kan man både lindra och förebygga denna typ av besvär. Massage är därför inte bara både avslappnade och skönt som ett sätt att rå om sig själv – det är också en viktig del i den förebyggande friskvården.

Massage behöver nödvändigtvis inte ske på en salong

Att kunna få massage hos en riktig massör är givetvis det bästa alternativet och speciellt hos massörer som besitter djup kunskap. Men att gå på massage alldeles för ofta blir snabbt en ganska dyr historia om man har regelbunden värk.

Ett billigare alternativ skulle kunna vara olika typer av massageprodukter som t.ex. massagedyna, vanlig massageapparater, fotmassageapparat eller massagepistol som har visat sig vara väldigt effektiv för punktmassage. Nu kanske inte dessa apparater kommer i närheten av det som erbjuds hos en massagesalong men ofta räcker det mycket väl för att få alla positiva effekter.

Framför allt vill vi tipsa om dynor som effektivt masserar ryggen med så kallad shiatsu-massage. Vill du ha tips på produkter kan du alltid läsa vår sammanställning över massagedynor som är bäst i test.

Samma gäller för dig som behöver komma åt svåråtkomliga muskler på kroppen så kan vi rekommendera testade massagepistoler. Denna typ av massageapparater används framför allt av personer som sysslar med någon form av träning. Men det utesluter inte vanliga icke träningspersoner att använda produkten. Det som gör massagepistol så unik är dess förmåga att kunna nå ner på djupet i muskulaturen.