luftfuktare sovrum mot torr luft

Motverka torr luft i sovrummet under vinterhalvåret

Får du torr hud och torrhosta under vinterhalvåret? I så fall är det mest troligt att du lider av den torra inomhusluften. Men du är inte ensam, och här kan du läsa hur du kan motverka torr inomhusluft men också varför luften blir torr och vilka besvär det kan resultera i.

Varför blir luften torr under vinterhalvåret?

torrhosta med för torr luft inomhusAnledningen till att luften kan upplevas som torr under vinterhalvåret beror på att den kalla luften inte kan hålla lika mycket fukt, vattenånga, som varm luft kan. Det innebär även att den kalla luftens vattenmängd inte heller förändras när luften värms upp. Luftfuktigheten ändras naturligt i takt med årstiderna eftersom temperaturen förändras därefter. Under sommaren behöver vi inte tillföra någon fukt till vårt inomhusklimat eftersom luftfuktigheten då är idealisk i Sverige.

Det är optimalt för oss människor att vistas i en miljö med omkring 65 procents luftfuktighet men under vintertid är luftfuktighetsvärden inte i närheten av det. När det är tio minusgrader utomhus landar (den relativa) luftfuktigheten på ungefär tio procent inomhus. Även om den optimala luftfuktigheten är omkring 65 procent brukar en normal luftfuktighet i hemmet ligga mellan 20-40 procent. Rekommenderad luftfuktighet är någonstans mellan 30-60 procent.

Vilka besvär kan uppstå på grund av torr inomhusluft?

Utöver torrhosta och torr hud kan även håret bli elektriskt, händerna och läpparna nariga. Du kan också få torra, känsliga och irriterade ögon, hes röst och huvudvärk. Du kan dessutom ha lättare för få koncentrationssvårigheter, att blir förkyld och känna dig trött. Om du lider av allergier, astma eller sjukdom som på något sätt påverkar luftrören kan du känna av den torra luften extra mycket.

Torr inomhusluft påverkar inte bara oss människor utan även organiska material i hemmet såsom parkett, bjälkar, möbler och inredning i trämaterial. Detta märker du genom att det knäpper, knarrar och knakar i träet men det kan även torka ut och spricka.

Med detta i åtanke skulle man kunna tro att hög luftfuktighet enbart är bra, men så är det inte. Om det är för fuktigt i luften kan både livsmedel och material mögla, vissa material kan även utsättas för korrosion.

Hur kan man motverka torr luft?

torr luft - luftfuktareEtt av de mest effektiva sätten att motverka torr luft inomhus är att investera i en luftfuktare. Men du kan även investera i fler växter, ställa ut skålar med vatten lite varstans, hänga upp blöt tvätt i hemmet, eller en våt handduk då och då för extra fukt. Fördelarna med luftfuktare är däremot framstående eftersom det är enklare att uppnå en önskvärd luftfuktighet, det krävs mindre jobb och lösningen är till skillnad från exempelvis blöta handdukar mindre temporär eftersom de torkar relativt snabbt. Växter mår också bättre av luftfuktare eftersom de, likt oss människor, lättare blir uttorkade av det torra klimatet och värmen från elementen inomhus.

Så fungerar en luftfuktare

En luftfuktare ökar luftfuktigheten eftersom den kan producera ånga som absorberas av luften. Men för att den ska göra det måste man förse den med vatten, så att den har något att producera ånga av. Tänk bara på att rengöra luftfuktaren kontinuerligt för att undvika att bakterier sprids.

En bra plats att placera luftfuktare på är i de rum som du spenderar mest tid i, vilket vanligtvis är sovrummet och vardagsrummet. De flesta rekommenderar sovrummet, eftersom låg luftfuktighet kan förbättra din sömn som i sin tur kan påverka din hud, slemhinnor och ögon på ett positivt sätt.

5 saker att tänka på när man ska köpa en luftfuktare

Här kan du läsa om vad som är bra att tänka på innan du köper en luftfuktare för att den ska vara så optimal som möjligt för dig.

1. Luftfuktarens kapacitet

Det finns luftfuktare avsedda för små ytor och luftfuktare avsedda för stora ytor, med andra ord finns det enheter som passar för en hel bostad och de som är avsedda för endast ett rum. Ju mindre yta du vill att den ska täcka desto lägre kapacitet kan den ha. Om du är ute efter en luftfuktare som ska täcka stora ytor är det fördelaktigt om det är öppna ytor, annars kan det vara läge att investera i flera små enheter istället.

2. Ljudnivå

Om du ska ha din luftfuktare i sovrummet kan det vara extra viktigt med ljudnivån, det vill säga decibelvärdet. Ju lägre decibelvärde desto tystare är maskinen. Ljudnivån har visat sig vara ett problem på många modeller och enligt oberoende test av luftfuktare så är många alldeles för högljudda. Ska luftfuktaren användas i sovrummet så är det ännu viktigare att enheten är relativt tyst och därför rekommenderar vi att du väljer en luftfuktare som är testad.

3. Inbyggd fuktmätare

Vill du kunna säkerställa att du har en optimal luftfuktighet kan det vara bra med en inbyggd fuktmätare så att du slipper köpa en separat. Det gör det också lättare för dig att styra luftfuktigheten utifrån säsong och temperatur.

4. Timerfunktion

En timerfunktion är bra både utifrån ett miljö- och bekvämlighetsperspektiv eftersom du då kan schemalägga så att enheten kan stängas av och sättas på enbart när du är hemma och har nytta av den.

5. Eteriska oljor och dofter

Eteriska oljor fyller en extra funktion i och med att vissa av dem kan hjälpa till att öppna luftvägarna ytterligare men också för att du får en härlig doft i ditt hem.