detta säger forskningen om yoga

Positiva hälsoeffekter med yoga enligt forskningen

Varför är yoga en så populär motionsform? Många upplever att yoga ger styrka, smidighet och balans men också att regelbunden yogaträning ger mindre stress och oro, bättre sömn, minskad smärta och en rad andra positiva hälsoeffekter. Yoga kan till och med sänka hjärtfrekvensen och blodtrycket, lugna andningshastigheten, lindra klimakteriebesvär och hjälpa personer med kroniska sjukdomar. Yoga ger, precis som all annan form av träning, en bättre allmän hälsa. Och det finns faktiskt forskning som stödjer detta. I den här artikeln kan du fördjupa dig mer i yogans positiva hälsoeffekter.

Yogans ursprung och utveckling

Yogans ursprungYoga har praktiseras i flera tusen år men till västvärlden kom den först långt senare. Den har sitt ursprung i olika religiösa rörelser. Vi i väst har dock sett yogan mer som en träningsform som kombinerar fysisk rörelse med återhämtning och mental träning men självklart finns det människor och yogastudios också i västvärlden där yoga och andlighet går hand i hand.

Yogan är en holistisk disciplin som vill skapa en helhet och som arbetar fysiskt med kroppen, men även mentalt och emotionellt. Den kombinerar helt enkelt kropp, själ och sinne och även om vi i väst ofta har sett yogan som en bra fysisk träningsform har vi börjat lära oss och förstå att yogan kan vara så mycket mer än så.

Forskningen nationellt och internationellt

så säger forskningen om yogaDet finns en organisation i Sverige som heter MediYoga som arbetar med att föra in yogan som en terapi- och rehabiliteringsform i svensk hälso- och sjukvård. Tillsammans med olika aktörer har MediYoga forskat om yogans hälsoeffekter och på deras webbplats finns flera studier att ladda hem om du vill fördjupa dig mer i ämnet.

Det är inte helt lätt att jämföra olika resultat från yogaforskningen. Olika yogastilar lägger nämligen tonvikt på olika saker och därför kan det vara svårt att att mäta yogans effekter vetenskapligt. Vissa yogaformer fokuserar på styrka och balans, bland annat hatha, hotyoga och aschtanga, medan andra lägger större vikt vid meditation och återhämtning. Gemensamt för alla yogaformer är dock att de innehåller rörelser som utförs i olika positioner och att den alltid inkluderar andningsövningar, avslappning och meditation men, som sagt, i olika utsträckning. Forskning har gjorts både på de mer fysiska varianterna av yoga och på de mer meditativa.

En annan svårighet med yogaforsningen är att hitta objektiva mätmetoder för att mäta yogans hälsoeffekter. I en stor del av forskningen mäts resultaten med hjälp av självskattning.

MediYoga har bland annat tillsammans med Danderyds sjukhus i Stockholm forskat om yogans effekter hos patienter med hjärtproblem. Även på Karolinska Institutet och inom primärvården pågår yogaforskning. Internationell forskning fokuserar både på den fysiska och den psykiska effekten av yoga. I databasen PubMed finns tusentals forskningsrapporter som på olika sätt visar yogans positiva hälsoeffekter. Om man ska sammanfatta yogaforskningen, både i Sverige och internationellt, visar den att yoga ger både fysiska och psykiska positiva effekter och här kommer vi att helt översiktligt peka på några av dessa hälsoeffekter.

Balans i livet

I dagens samhälle där fler och fler upplever stress och psykisk ohälsa saknar ofta den västerländska hälso- och sjukvården metoder för att hantera dessa livsstilsrelaterade tillstånd. Inom vården använder man begreppet integrativ medicin och här kan yogan vara ett sätt att hitta en balans i livet. Forskning har bland annat visat att yoga kan ge minskad oro samt ökad kroppskännedom och självkännedom.

Yogan upplevs ofta som ett effektiv verktyg för att hantera och minska stress. Yogan har också andra positiva effekter på kognitiva symtom och kan till exempel förbättra minnet och ge ökad koncentrationsförmåga. Man har också sett att yoga har effekter på somatiska symtom och kan till exempel ge minskad trötthet, bättre sömn, ökat immunförsvar, sänkt blodtryck, minskad smärtkänslighet och mindre huvudvärk.

Yoga för kropp och hjärna

Yoga för kropp och hjärnaAll fysisk träning ger positiva hälsoeffekter men det som verkar skilja yogan från andra träningsformer är att den också fokuserar på andningen och rörelser som riktar uppmärksamhet mot den egna kroppen. Du får fysisk träning men också lugna element som ger återhämtning och mental träning. Att vi behöver röra på oss för att må bra vet vi, och vi vet också att vi är alldeles för stillasittande idag, men vi behöver faktisk också vila och återhämtning. Ett yogapass avslutas nästan alltid med just vila där de medverkande får lägga sig ner på golvet och slappna av en liten stund.

Yogan ställer heller inga krav på prestationer. Du behöver inte springa fortare, lyfta tyngre eller hoppa högre. Yoga handlar helt enkelt inte om att prestera. Den är mer en typ av mindfulness där det är viktigt att vara närvarande i nuet.

En annan positiv sak med yoga är att den väldigt sällan ger biverkningar och skador. Du kan få muskulära sträckningar men dessa läker ofta kroppen snabbt igen. Ju mer du yogar desto bättre balans och smidighet får du och då minskar också skaderisken. För att minimera skaderisken ytterligare så är en bra yogamatta att rekommendera och här finns det många varianter att välja på beroende på vad för yoga du vill syssla med. Bästa yogamattan är den som ger dig grepp, balans, och dämpning till de yogaövningar du vill kunna utföra. Vill du få tips på vilka modeller som passar så rekommenderar vi vårt bäst i test av yogamattor.

Yoga är också en bra inkörsport till annan fysisk aktivitet. Steget att prova yoga kan kännas mindre än att börja till exempel löpträna eller gå till ett gym. För den som aldrig har provat yoga kan det dock ta några gånger innan kroppen och huvudet har vant sig vid träningsformen. Någon kan känna sig yr och till och med må lite illa, andra upplever att positionerna är väldigt utmanande men efter några gånger upplever de allra flesta att yogan ger väldigt mycket positivt tillbaka, både fysiskt och mentalt.

Vill du veta mer?

Det finns flera nya forskningsprojekt där yogans hälsosamma effekter studeras så för dig som är intresserad finns det med andra ord massor att läsa. Och visst fascinerar yogan? En träningsform som kan öka vårt välbefinnande, förebygga ohälsa och helt enkelt skapa en bättre balans i livet!

Vill du lära dig mer om yogamattor? Läs då vår guide om yogamattor.