symtom på dåligt inomhusklimat

Symptom och tecken på dåligt inomhusklimat

Man hör ofta talas om klimatet ute i världen, hur vi påverkar det och hur det i sin tur påverkar oss. Vad vi kanske inte tänker på lika ofta är att klimat inte bara finns ute i världen, utan också inomhus.
Och vårt inomhusklimat påverkar oss väldigt direkt.

Ett dåligt inomhusklimat kan till exempel ge oss huvudvärk, torra ögon och trötthet, helt utan att vi ser eller ens tänker på vad som orsakat besvären. Vad påverkar då egentligen inomhusklimatet, och hur påverkar det oss?

Temperatur, luftfuktighet, ventilation och föroreningar

Inomhusklimatet i sin helhet påverkas i huvudsak av temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet.
Var och en av dessa faktorer spelar sin viktiga roll i hur vi mår i våra inomhusmiljöer.

Temperatur

portabel ac mot värmeNär temperaturen inte är rätt kan vi ibland känna det tydligt; vi fryser eller svettas. Ibland kan det vara svårare att säga precis vad som är fel. Om det blir för kallt kan muskler och senor börja spänna sig och stelna, vilket kan leda till ont i rygg, nacke eller axlar. Om det blir för varmt kan vi börja bli dåsiga och kanske till och med få huvudvärk av vätskebrist.

Även om dessa besvär också kan orsakas av andra faktorer, så kan de vara en varning om att temperaturen inte är bra. Vad som är en perfekt temperatur skiljer sig åt mellan olika personer, men man brukar säga att människan mår bra vid en inomhustemperatur i intervallet 20-24 °C. Man kan kontrollera temperaturen med element/radiatorer, eller till exempel en luftvärmepump eller en portabel AC.

Ju äldre man är, desto känsligare blir man av värme. När temperaturen har överstigit 30°C under de värsta sommarmånaderna så kan det vara direkt farligt för äldre personer. Det är också en stor anledning till varför portabel AC har blivit så populärt då Sverige har haft flera varma somrar de senaste åren. De bästa luftkonditioneringar kan kyla upp till 30 kvm vilket passar bra till mindre lägenheter eller enskilda rum i hushållet.

Luftfuktighet

luftfuktare som styr luftfuktighetenLuftfuktigheten känns oftast inte lika direkt som temperaturen, men kan ändå påverka oss mycket. Om luftfuktigheten är för låg påverkas våra slemhinnor först. Det kan visa sig som att näsan känns torr och tät, att ögonen kliar eller att luften känns jobbig att andas. För att få bukt med torr luft på t.ex. vintern går det att testa en luftfuktare.

Om luftfuktigheten å andra sidan är för hög brukar det snarare vara byggnaden vi befinner oss i som påverkas mest. För hög luftfuktighet kan ge fuktproblem i golv, väggar och tak och även leda till bekymmer med kvalster eller mögel. Mögelsporer finns faktiskt runtom oss hela tiden; allt de behöver är tillräckligt mycket fukt för att kunna sätta sig fast och växa. Om du känner en lukt av källare eller ”sommarstuga” inomhus kan du mycket väl ha problem med för mycket fukt. Då hjälper det ofta med en bra luftavfuktare som är anpassad efter omgivning.

Det finns inga egentliga gränsvärden för när luftfuktigheten är för hög eller låg, men man rekommenderar oftast en relativ luftfuktighet på mellan 40 och 60 %.

Ventilation

se till att ha bra ventilation i husetFörutom de ovan nämnda områdena så finns mycket annat som kan påverka luftkvaliteten.
De sista viktiga faktorerna för luftkvaliteten kan dock sammanfattas i ventilation och föroreningar/partiklar.

Ventilation kan delas upp i syresättning och drag. När man är många i samma rum kan man ibland känna hur luften ”tar slut” och man blir trött, dåsig och får huvudvärk av syrebrist. Den bästa lösningen är då oftast att ombesörja bättre och effektivare ventilation, till exempel med en ventilationsfläkt.

Om ventilationen blir ”för bra” får vi istället vad som i vardagligt tal kallas drag, eller att ”det drar”. Drag är som en inomhusblåst, som kan ge samma effekt som när det är för kallt; vi blir kalla och stela i musklerna. Dessa besvär kan ibland bli bättre av att man minskar ventilationen lite grann.

Föroreningar

luftrenare fångar upp farliga partiklarPartiklar och föroreningar kan vara allt från bilavgaser från gatan, som ger dålig lukt och farlig kolmonoxid, till damm som får oss att nysa och bli täppta i näsan. Båda två brukar märkas ganska tydligt och kan avhjälpas med hjälp av en luftrenare och/i kombination med ventilation.

Ytterligare en förorening är radon, en giftig radioaktiv gas som kan sippra ut från viss betong. Radon märks inte utan särskilda mätverktyg och måste antingen byggas bort eller ventileras bort. Om du misstänker att du har radon i ditt hem bör du kontakta en expert på området.

Allt hänger ihop

Även om man gärna talar om luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet som tre olika saker så hänger de ofta ihop. När det är dags att förbättra inomhusklimatet gäller det alltså att tänka till. Om man till exempel ökar ventilationen för syrets skull, så blir luften ofta kallare. Kallare luft gör i sin tur ofta att luftfuktigheten minskar. Om du å andra sidan vill bli av med fukt i luften så kan det vara värt att tänka på att luftavfuktare kyler ner luften. Se därför till att du kan kompensera en smula med element, luftvärmepump eller AC. Om du har kraftiga besvär som du misstänker orsakas av ditt inomhusklimat kan det även vara en god idé att tala med en ventilationsexpert för att hitta en riktigt bra lösning för ditt klimat.

Varför inomhusklimatet är viktigt för hälsan

luftrenare som filtrerar luft mot damm och andra partiklar

Ofta associerar vi ren luft och hälsa till aktiviteter utomhus i naturen. Men det är inte konstigt att också inomhusluften påverkar vår hälsa. Varje dygn tillbringar vi cirka 21 av dygnets 24 timmar inomhus och under samma tid andas vi in runt tio tusen liter luft. I luften finns många olika ämnen som kan ge irriterande besvär. På vintern kan vi dessutom räkna med att inomhusklimatet blir torrare vilket gör att infektioner och virus sprids lättare. Men hur och vad reagerar vi på och vad kan vi göra för att förbättra inomhusklimatet?

Hur påverkar inomhusklimatet hälsan?

Om du andas in ämnen i inomhusluften som du inte tål kan det påverka dig på ett negativ sätt. Ämnen i luften kan ge olika symtom och framför kan slemhinnorna retas. Även allergier som astma kan försämras vid dålig luft. När du reagerar på ämnen i inomhusmiljön kallas det på medicinspråk för byggnadsrelaterad ohälsa. Men inte bara hud, näsa, ögon och luftvägar påverkas av dålig inomhusluft utan också koncentrationen och arbetsförmågan.

Olika känslighet för inomhusklimatet

En del personer reagerar snabbare än andra (hyperaktivitet) på ämnen i inomhusluften. Du kanske reagerar på kvalster, hund- eller katthår, kemikalier, mögel eller vissa dofter som kan leda till att huden och ögonen känns torra, näsan rinner och du får rethosta eller blir hes. Självklart kan besvären också påverka sömnen och orken nästa dag. Försvinner symptomen när du byter miljö kan besvären bero på inomhusklimatet.

Vad kan påverka inomhusklimatet?

Det finns två typer av föroreningar som kan påverka inomhusklimatet:

 • Partiklar som pollen, djurhår och mögelsporer
 • Flyktiga organiska ämnen som kommer utifrån eller inifrån. Det kan vara trafikföroreningar eller ny hemelektronik och textilier som inte hunnit lufta av sig.

Det kan vara bra att känna till att luftfuktigheten inomhus ska ligga mellan 30 till 60 procent. Är luftfuktigheten över 70 procent kan det leda till fukt- eller mögelskador och att kemiska ämnen frisätts och kommer ut i luften. Kvalster, som kan framkalla allergier, trivs också bra i fuktigare miljöer.

Tips för att förbättra inomhusklimatet

Det finns mycket du kan göra för att påverka inomhusklimatet och din hälsa i en positiv riktning. Ventilation är a och o. Tillsammans med värme minskar det risken för fuktskador och föroreningar. Nackdelen är att det kan gå åt mycket energi att ha fönstren öppna, särskilt under vinterhalvåret.

I utrymmen där det tillfälligt blir fuktigt, som i badrum, kan du använda torrbollar för några tior. Önskar du en mer långsiktig och kraftfull lösning är det klokt att investera i en luftfuktare, luftrenare eller luftavfuktare. Det finns även modeller som är kombinerade luftrenare och luftfuktare.

Fördelen med investeringen är att den håller i många år och kan flyttas dit där den behövs. Här nedan kan du lära dig mer om när det passar bäst att använda en luftfuktare, luftrenare eller luftavfuktare för att förbättra inomhusklimatet.

När det passar med en luftfuktare

luftfuktare i sovrummetÄr luften torr, som den ofta är på vintern, kan du öka luftfuktigheten med en luftfuktare. Högre luftfuktighet minskar risken att virus och infektioner sprids. Det minskar också besvär med torr hud, torra ögon och besvär i luftvägarna. Till och med din parkett kan spricka om luften inte är tillräckligt fuktig! Du kan hitta en luftfuktare från under tusenlappen och uppåt beroende på kapacitet och funktioner.

 • Använder sig av olika tekniker. NanoCloud-teknik sägs sprida mindre bakterier än ultraljudsteknik.
 • Fylls på i en vattenbehållare och sprider kall eller normaltempererad (cirka 25 grader) fuktig luft fördelat över rummet.
 • Finns för olika rumsstorlekar och med olika funktioner som inställning av fuktnivåer, effekt och timer.
 • Har filter som tar upp bakterier och damm.

Det kan vara bra att veta att om luften känns torr kan det också bero på förhöjda fuktnivåer! Partiklar i luften som exempelvis mögelsporer kan ge torr hud, torra ögon och hosta. Besvär som vi kanske oftast förknippar med torr luft.

När det passar med en luftrenare

luftrenare i sovrummetIbland kan det ta tid eller vara svårt att åtgärda orsaken till förorenad inomhusluft, exempelvis om du bor i en storstad eller nära en trafikerad väg som förorenar luften. En bra luftrenare tar, beroende på produkt, bort omkring 99 procent av föroreningarna. Innan du väljer en modell kan det vara bra att veta vad du önskar filtrera bort.

Det finns olika modeller och filter som tar bort olika partikelstorlekar och flyktiga ämnen. Detta kan du be om hjälp med hos en återförsäljare eller tillverkare. Många luftrenare rekommenderas också för allergiker.

 • finns i olika modeller anpassade för olika rumsstorlekar.
 • har ljudnivåer som kan skilja sig åt, det finns tystare modeller för sovrum.
 • kan ha flera filter, exempelvis HEPA-filter, som tar upp de oönskade ämnena.
 • filtren är anpassade för att ta bort olika partikelstorlekar.
 • kan styras med fjärrkontroll eller app.

Kom ihåg att byta eller tvätta filtret på din luftrenare två till fyra gånger per år för att luften ska renas effektivt!

När det passar med en luftavfuktare

Vill du förebygga fukt- och mögelproblem är det en luftavfuktare som gör jobbet mest effektivt. Luftavfuktare finns i olika varianter och för olika utrymmen. Det är en god idé att ha en luftavfuktare i badrum och torkrum där det periodvis kan bli hög luftfuktighet. Har du husbil, husvagn eller fritidshus som står tomt under vinterhalvåret är det klokt att installera en luftavfuktare. Likaså i källare, vind och garage.

Välj rätt typ luftavfuktare:

 • Kondensavfuktare passar i uppvärmda rum och kan inte användas om temperaturen understiger 5 grader. Exempelvis torkrum, varmgarage och källare. Avfuktaren omvandlar fukten till vatten som sedan töms från en behållare. För utrymmen under 5 grader kan du välja en kombinerad kondens- och sorptionsavfuktare.
 • Termisk luftavfuktare alstrar varm luft och suger långsamt upp fukten. Den passar att ha stående i utrymmen som vindar, krypgrunder och källare som behöver avfuktas kontinuerligt utan att det går åt för mycket energi.
 • Hygrodynamisk luftavfuktare bör du välja om du vill tänka miljövänligt! Den drivs med fläktar som sprider torr luft. Den används i samma sorts utrymmen som termisk luftavfuktare men är energisnålare. Passar också för större byggnader.
 • Sorptionsavfuktare passar där det kan bli kallt som i husgrunder och där det redan hunnit bli fuktskador. Det kan låta motsägelsefullt. Men den här avfuktaren jobbar med att både avge fukt till material som sedan sugs upp av varmluft!

En luftavfuktare förebygger både fukt och mögelproblem och kan därför vara en väl värd investering för både ett sunt inomhusklimat och hälsan.