vad innebär grillförbud

Vad gäller under grillförbud?

Hur mysigt och gott det än kan vara så är det inte alltid läge att tända grillen. I vissa fall är det inte ens tillåtet. Vilka regler är det egentligen som gäller för grillning på balkonger och får man grilla var man vill? Det tänkte vi reda ut. Är du nyfiken på att veta mer om grillningens både skrivna och oskrivna lagar så ska du läsa vidare.

Får man grilla var man vill?

grilla i naturenGrundregeln är att det är alltid är tillåtet att grilla på egen mark. Som egen mark räknas privata tomter men även flerbostadshusets gemensamma innergård.

I Sverige ger oss allemansrätten även rätt att göra upp eld ute i naturen. Det är ett stort ansvar att elda i skog och mark så det vill till att alla vet hur man grillar säkert för att det inte ska sluta olyckligt. Man ska alltid iaktta stor försiktighet när man hanterar eld i naturen oavsett om det är vid en grillplats eller med ett vanligt stormkök. Det gäller att vara extra vaksam under vår- och sommarhalvåret då det ofta är mycket torrt i skog och mark.

Man får grilla på balkongen om hyresvärden eller bostadsrättsföreningen har godkänt det. Det är dessutom vanligt att det är fritt fram att grilla på campingplatser och innergårdar till hyresfastigheter. När man grillar är det alltid på eget ansvar. Det innebär att innan du tänder grillen måste du själv ta reda på om det är tillåtet eller inte.

Vad är ett eldningsförbud?

Eldningsförbud är något som länsstyrelsen eller kommunen beslutar om i samråd med räddningstjänsten utifrån SMHI:s prognoser. Eldningsförbud utfärdas när det är stor risk för att bränder kan uppstå. Som privatperson kan du ta reda på vad som gäller genom att gå in på kommunens eller länsstyrelsens hemsida. Både radio och lokalpress brukar rapportera om det skett ändringar av råd och rekommendationer kring eldning.

Grilla hemma under eldningsförbud

Under eldningsförbud är det fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och med alla typer av grillar. Eftersom man enligt lag är skyldig att se till att underlaget är brandsäkert är engångsgrillar som står direkt på marken inte något bra val. Däremot är det ok att använda kolgrillar, stekhällar och gasolgrillar. Elgrillar ska placeras utan markkontakt.

Grilla på allmän grillplats under eldningsförbud

Det är tillåtet att grilla på en allmän grillplats även när det är eldningsförbud. Allmänna grillplatser är utmärkta och man känner igen dem på att de är anlagda med grus eller annat icke brandfarligt material som underlag.

Grilla i parker under eldningsförbud

ta med grillen till parkenInnan du packar ner grillen för att åka på utflykt måste du försäkra dig om att det inte råder eldningsförbud. Då är det nämligen inte tillåtet att grilla i parker, på stranden eller ute i naturen.

Under eldningsförbudet får du inte grilla eller elda fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Det betyder att det är förbjudet att använda ved, kol och grenar för att göra upp en lägereld. Under eldningsförbud får du inte tända en brasa för att grilla korv ute i naturen utan detta måste göras på allmänna grillplatser.

Det kan vara bra att veta att det faktiskt är helt ok att använda ett stormkök som drivs av gas även när det råder eldningsförbud.

Skärpt eldningsförbud

Under eldningsförbud är det tillåtet att grilla på en allmän grillplats. Under skärpt eldningsförbud är det dock inte tillåtet. Trots skärpt eldningsförbud är det enligt brandförsvaret tillåtet att laga mat på ett friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Lokala eldningsförbud

Om kommunen har fog för det och anser att brandfaran är hög kan ett beslut fattas om att utfärda ett lokalt eldningsförbud för ett specifikt område eller hel kommun.

Elgrillen kan användas när som helst

Den typ av grill som inte alls går under dessa regler är elgrillen. I och med elgrillen inte har någon öppen låga så är den fri att användas när som helst så länge den inte står direkt på marken. Vilket också är anledningen till att många bostäder endast tillåter elgrillar på balkong. Däremot kan det vara bra att läsa på hur reglerna ser ut kring grillning på balkong.