tältning och allemansrätten

Detta säger allemansrätten om tältning

I Sverige är naturen fri att njutas av alla, mycket tack vare allemansrätten. Vi har alla möjligheten till äventyr och upplevelser precis runt husknuten i nästan hela landet. Vad många inte tänker på är att allemansrätten är lika mycket en skyldighet som en rättighet och den gäller alla som rör sig i skog och mark. När man är ute och ska tälta finns det därför några saker som är särskilt viktiga att tänka på, både innan man ger sig av och när man väl är ute på vandringen.Här vill vi ge några grundläggande tips om var, när och hur allemansrätten gäller när det kommer till tältning.

Allmänna riktlinjer

Allmänna riktlinjer allemansrätten - tältning

I stora drag brukar man säga att allemansrätten egentligen är mer av en allemansskyldighet: Skyldigheten att inte störa och att inte förstöra. I mer positiv bemärkelse kan man säga att vem som helst får lov att röra sig och övernatta tillfälligt i skog och mark utan markägarens tillstånd, så länge man inte stör djur, natur eller boende och inte lämnar några spår eller skador efter sig. Detta betyder att det ofta är fritt fram att slå upp två-tre tält och tillbringa en eller ett par nätter på en och samma lägerplats. Är ni en större grupp så är det däremot inte inte säkert det är lagligt att slå upp läger utan att kolla med markägaren. Allemansrätten begränsas dock av en del bestämmelser som påverkar hur, när och var du får lov att tälta.

Fjällvandringstips: Ett bra tips är att nyttja redan använda campingplatser så begränsas slitaget på den fina natur som fjällen erbjuder. Tänk också på att välja rätt typ av tält för fjällvandring då plötsliga väderomslag inte är helt ovanliga.

Några begränsningar

Om ett tältläger blir större än cirka tre tält, eller om man bor på platsen mer än en natt, kan det bli svårt att inte påverka platsen och dess växter och smådjur. Därför krävs markägarens tillstånd för att ni ska få tälta i större grupper eller över längre tid.

Man får inte heller lov att tälta precis var som helst. Ibland kan till exempel åkrar och fält se ut som perfekta platser att tälta på, eftersom marken nästan alltid är jämn och fin. Det är de dock inte. Åkrar och alla andra typer av odlingar är särskilt iordningställda av markägaren för att bära grödor och de är ofta av viss ekonomisk betydelse. Därför får du inte påverka marken där alls, som till exempel genom att tälta.

Man får inte heller störa dem som bor i naturområdet. Allemansrätten gäller bara utanför en persons hemfridszon, det vill säga på behörigt avstånd från hus och tomtområden samt väg som leder till dem. Du får alltså inte tälta så att det på något sätt syns eller är störande för den som bor i intilliggande hus.

För nationalparker och naturreservat gäller särskilda bestämmelser. Du kan läsa mer om dem längre ner i den här texten.

Får jag lov att göra upp en lägereld?

allemansrätten gällande lägereld

När man slagit upp sina tält kan det vara mysigt med en lägereld. Kom bara ihåg att allemansrätten inte innebär någon automatisk rätt att elda. Förutom att du naturligtvis ansvarar för att elden inte sprider sig eller på annat sätt skadar skog eller mark, så finns några viktiga saker att ha koll på.

Det är alltid förbjudet att elda på eller intill berghällar eller större stenblock, eftersom de lätt spricker och lämnar permanenta skador på naturen. Du får lov att plocka lösa grenar och kottar som du hittar på marken till din lägereld, men aldrig hugga eller såga från vare sig levande eller vindfällda träd. Om målet fortfarande är att tälta på stenig plats så finns det bra självstagande kupoltält för detta ändamål.

Slutligen får du naturligtvis inte elda om det är eldningsförbud i området. Kom ihåg att du har skyldighet att själv ta reda på om eldningsförbud råder! Kolla alltid hos länsstyrelsen om du får lov att elda, både innan du ger dig ut och innan du tänder elden. Särskilda eldningsförbud kan gälla i naturreservat och nationalparker, så läs på hos både länsstyrelse, kommunen och lokala anslagstavlor.

Om du behöver värma mat eller dryck eller kanske koka något, är det säkraste alternativet oftast ett bra friluftskök med gas eller sprit. Med dem så behöver du aldrig elda direkt på marken och du har ofta möjlighet att kväva elden snabbt och effektivt. Se alltid till att ha vatten nära till hands om du behöver släcka lågor som smitit!

Särskilda bestämmelser i naturreservat och nationalparker

Naturreservat och nationalparker har till syfte att bevara naturområden som de är, med allt vad det innebär. Här är det alltså särskilt viktigt att inga skador uppstår eller att spår lämnas. Just därför är rätten att tälta och/eller elda i naturreservat och nationalparker oftast begränsad till särskilda angivna platser. I vissa parker och reservat får du inte tälta alls. Läs på hos den aktuella kommunen eller landstinget om vad som gäller. Det flesta reservat och nationalparker har dessutom anslagstavlor uppsatta runt om i området som upplyser om vad som gäller just där.